بهترین جراح بینی فانتزی و عروسکی در شیراز | لیست 5 تایی + نمونه کار + هزینه

بهترین جراح بینی فانتزی و عروسکی در شیراز کیست؟ اگر می‌خواهید دماغ خود را به یک بینی خوش فرم عروسکی تبدیل کنید باید بدانید که برای پیدا کردن یک جراح خوب که بتواند شما را به خواسته‌تان برساند باید کفش آهنین به پا کنید!! چرا که کوچکترین اشتباه دکتر نه تنها شما را به خواسته تان نمی‌رساند بلکه حتی ممکن است به طور کلی از فرم بینی مورد نظر دورتان کرده و ظاهر زشت و ناهنجاری به شما بدهد. بنابراین باید به پزشکی مراجعه کنید که تخصص بالایی در این زمینه داشته باشد و بتواند دقت و ظرافت کافی را هنگام عمل به خرج دهد. تا بتواند فرم و ابعاد بینی شما را به اندازه کافی و متناسب با سایر اجزای صورتتان تغییر دهد.

بهترین جراح بینی فانتزی و عروسکی در شیراز | لیست 5 تایی + نمونه کار + هزینه
راهنما و فهرست مقالات 0

فرم دریافت مشاوره تخصصی

به دنبال زیباترین نتیجه عمل هستید؟

قبل از هراقدامی، تیم پزشکی ما به صورت اختصاصی با شما آشنا می شوند و بهترین راه حل را ارائه می دهند. در این مسیر مشاورین ما همراهتان خواهند بود.

نمونه تصاویر قبل و بعد عمل بینی فانتزی در شیراز

در ادامه با بهترین و پرطرفدارترین جراحان بینی فانتزی در شیراز آشنا می‌شویم و نمونه‌کارهای آن‌ها را می‌بینیم:

سبک جراحی: نیمه فانتزی، فانتزی
تخصص: گوش حلق بینی
نوع بینی: استخوانی، ترمیمی
هزینه عمل: 50000000
شهر: شیراز
نمونه عمل بینی گوشتی زنانه دکتر شهریار شاهمرادی
نمونه عمل دماغ گوشتی زنانه دکتر شهریار شاهمرادی
جراحی بینی گوشتی زنانه دکتر شهریار شاهمرادی
سبک جراحی: طبیعی، نیمه فانتزی، فانتزی
تخصص: گوش حلق بینی
نوع بینی: گوشتی
هزینه عمل: 58000000
شهر: شیراز
نمونه عمل بینی نیمه فانتزی دکتر حسین مرادیان در شیراز
نمونه عمل زیبایی بینی نیمه فانتزی دکتر حسین مرادیان در شیراز
نمونه جراحی بینی نیمه فانتزی دکتر حسین مرادیان در شیراز
نمونه عمل بینی نیمه فانتزی دکتر حسین مرادیان جراح بینی در شیراز
نمونه جراحی زیبایی بینی نیمه فانتزی دکتر حسین مرادیان در شیراز
نمونه جراحی بینی نیمه فانتزی دکتر حسین مرادیان جراح بینی در شیراز
نمونه جراحی زیبایی بینی نیمه فانتزی دکتر حسین مرادیان در شیراز
نمونه عمل بینی نیمه فانتزی دکتر حسین مرادیان جراح بینی شیراز
نمونه عمل زیبایی بینی نیمه فانتزی دکتر حسین مرادیان در شیراز
نمونه عمل بینی نیمه فانتزی دکتر حسین مرادیان جراح بینی در شیراز
سبک جراحی: نیمه فانتزی، فانتزی
تخصص: گوش حلق بینی
نوع بینی: استخوانی، ترمیمی
هزینه عمل: 55000000
شهر: شیراز
نمونه عمل بینی نیمه فانتزی دکتر آرش سبحان منش جراح بینی در شیراز
نمونه عمل زیبایی بینی نیمه فانتزی دکتر آرش سبحان منش جراح بینی در شیراز
نمونه جراحی بینی نیمه فانتزی دکتر آرش سبحان منش جراح بینی در شیراز
نمونه عمل بینی طبیعی دکتر آرش سبحان منش جراح بینی در شیراز
نمونه عمل بینی نیمه فانتزی دکتر آرش سبحان منش جراح بینی شیراز
نمونه جراحی بینی نیمه فانتزی دکتر آرش سبحان منش جراح بینی شیراز
نمونه جراحی زیبایی بینی نیمه فانتزی دکتر آرش سبحان منش جراح بینی در شیراز
نمونه کار عمل بینی نیمه فانتزی دکتر آرش سبحان منش جراح بینی در شیراز
نمونه جراحی بینی نیمه فانتزی دکتر آرش سبحان منش در شیراز
نمونه جراحی زیبایی بینی نیمه فانتزی دکتر آرش سبحان منش جراح بینی در شیراز
سبک جراحی: نیمه فانتزی، فانتزی
تخصص: گوش حلق بینی
نوع بینی: استخوانی، گوشتی
هزینه عمل: 50000000
شهر: شیراز
نمونه عمل بینی نیمه فانتزی دکتر سولماز قربانی در شیراز
نمونه عمل بینی طبیعی دکتر سولماز قربانی در شیراز
نمونه عمل بینی طبیعی مردانه دکتر سولماز قربانی در شیراز
نمونه عمل بینی نیمه فانتزی دکتر سولماز قربانی جراح بینی در شیراز
نمونه جراحی بینی نیمه فانتزی دکتر سولماز قربانی در شیراز
نمونه عمل زیبایی بینی نیمه فانتزی دکتر سولماز قربانی در شیراز
نمونه جراحی بینی طبیعی دکتر سولماز قربانی در شیراز
نمونه عمل بینی نیمه فانتزی دکتر سولماز قربانی جراح بینی شیراز
نمونه جراحی زیبایی بینی نیمه فانتزی دکتر سولماز قربانی در شیراز
نمونه عمل بینی استخوانی به سبک نیمه فانتزی دکتر سولماز قربانی در شیراز
سبک جراحی: نیمه فانتزی، فانتزی
تخصص: گوش حلق بینی
نوع بینی: استخوانی، گوشتی
هزینه عمل: 39000000
شهر: شیراز
نمونه عمل بینی نیمه فانتزی دکتر پیام حق پناه در شیراز
نمونه کار دکتر پیام حق پناه در شیراز
نمونه جراحی بینی نیمه فانتزی دکتر پیام حق پناه در شیراز
نمونه عمل بینی نیمه فانتزی دکتر حق پناه شیراز
نمونه عمل بینی طبیعی دکتر پیام حق پناه در شیراز
نمونه کار دکتر پیام حق پناه در شیراز
نمونه عمل بینی نیمه فانتزی دکتر پیام حق پناه در شیراز
نمونه عمل بینی گوشتی نیمه فانتزی دکتر پیام حق پناه شیراز
نمونه کار دکتر پیام حق پناه در شیراز
نمونه جراحی بینی نیمه فانتزی دکتر حق پناه شیراز
سبک جراحی: نیمه فانتزی، فانتزی
تخصص: گوش حلق بینی
نوع بینی: استخوانی
هزینه عمل: 80000000
شهر: شیراز
نمونه عمل بینی نیمه فانتزی دکتر غلامرضا معین در شیراز
نمونه عمل بینی گوشتی به سبک نیمه فانتزی دکتر غلامرضا معین در شیراز
نمونه عمل بینی طبیعی دکتر غلامرضا معین در شیراز
نمونه جراحی بینی نیمه فانتزی دکتر غلامرضا معین در شیراز
نمونه عمل بینی نیمه فانتزی دکتر غلامرضا معین جراح بینی در شیراز
نمونه عمل بینی جراحی دکتر غلامرضا معین در شیراز
نمونه عمل بینی طبیعی دکتر غلامرضا معین جراح بینی در شیراز
نمونه جراحی بینی نیمه فانتزی دکتر غلامرضا معین در شیراز
نمونه جراحی بینی نیمه فانتزی دکتر غلامرضا معین جراح بینی در شیراز
نمونه عمل بینی نیمه فانتزی دکتر غلامرضا معین جراح بینی در شیراز
سبک جراحی: طبیعی، نیمه فانتزی، فانتزی
تخصص: پلاستیک و ترمیمی
نوع بینی: گوشتی، ترمیمی
هزینه عمل: 40000000
شهر: شیراز
نمونه عمل بینی نیمه فانتزی دکتر امین میراحمدی در شیراز
نمونه جراح بینی نیمه فانتزی دکتر امین میراحمدی در شیراز
عکس قبل و بعد عمل بینی نیمه فانتزی دکتر امین میراحمدی در شیراز
نمونه جراحی بینی نیمه فانتزی دکتر امین میراحمدی جراح بینی در شیراز
نمونه عمل بینی نیمه فانتزی دکتر امین میراحمدی جراح بینی در شیراز
نمونه عمل بینی طبیعی دکتر امین میراحمدی در شیراز
نمونه عمل بینی نیمه فانتزی دکتر امین میراحمدی جراح بینی در شیراز
نمونه عمل بینی طبیعی دکتر امین میراحمدی در شیراز
نمونه عمل بینی طبیعی مردانه دکتر امین میراحمدی در شیراز
سبک جراحی: طبیعی، نیمه فانتزی، فانتزی
تخصص: گوش حلق بینی
نوع بینی: استخوانی، گوشتی
هزینه عمل: 40000000
شهر: شیراز
نمونه عمل بینی نیمه فانتزی دکتر محسن بهادر در شیراز
عکس قبل و بعد عمل بینی طبیعی دکتر محسن بهادر در شیراز
عکس قبل و بعد عمل بینی استخوانی به سبک نیمه فانتزی دکتر محسن بهادر در شیراز
نمونه عمل بینی نیمه فانتزی دکتر محسن بهادر جراح بینی در شیراز
نمونه جراحی بینی نیمه فانتزی دکتر محسن بهادر در شیراز
نمونه عمل بینی نیمه فانتزی دکتر محسن بهادر جراح بینی در شیراز
نمونه عمل بینی استخوانی به سبک نیمه فانتزی دکتر محسن بهادر در شیراز
نمونه جراحی بینی طبیعی دکتر محسن بهادر در شیراز
عکس قبل و بعد عمل بینی طبیعی دکتر محسن بهادر در شیراز
نمونه کار عمل بینی نیمه فانتزی دکتر محسن بهادر در شیراز
سبک جراحی: طبیعی، نیمه فانتزی
تخصص: گوش حلق بینی
نوع بینی: گوشتی، ترمیمی
هزینه عمل: 47000000
شهر: شیراز
عکس قبل و بعد عمل بینی استخوانی دکتر داریوش ساریخانی جراح بینی در شیراز
عکس قبل و بعد عمل بینی استخوانی مردانه دکتر داریوش ساریخانی جراح بینی در شیراز
عکس قبل و بعد عمل بینی استخوانی به روش طبیعی دکتر داریوش ساریخانی جراح بینی در شیراز
عکس قبل و بعد عمل بینی استخوانی به سبک طبیعی دکتر داریوش ساریخانی جراح بینی در شیراز
تصویر قبل و بعد عمل بینی استخوانی دکتر داریوش ساریخانی جراح بینی در شیراز
تصویر قبل و بعد جراحی بینی استخوانی دکتر داریوش ساریخانی جراح بینی در شیراز
نمونه عکس قبل و بعد عمل بینی استخوانی طبیعی دکتر داریوش ساریخانی جراح بینی در شیراز
عکس قبل و بعد عمل بینی استخوانی به روش طبیعی مردانه دکتر داریوش ساریخانی جراح بینی در شیراز
نمونه عکس قبل و بعد عمل بینی طبیعی دکتر داریوش ساریخانی جراح بینی در شیراز
عکس قبل و بعد عمل بینی استخوانی دکتر داریوش ساریخانی جراح بینی در شیراز
سبک جراحی: طبیعی، نیمه فانتزی، فانتزی
تخصص: گوش حلق بینی
نوع بینی: استخوانی
هزینه عمل: 60000000
شهر: شیراز
تصویر قبل و بعد عمل بینی طبیعی دکتر ابراهیم حاتمی پور جراح بینی تهران
نمونه عمل بینی طبیعی دکتر ابراهیم حاتمی پور جراح بینی در تهران
عکس قبل و بعد عمل بینی به سبک طبیعی دکتر ابراهیم حاتمی پور در شیراز
عکس قبل و بعد عمل بینی به سبک طبیعی دکتر ابراهیم حاتمی پور جراح بینی در شیراز
عکس قبل و بعد عمل بینی به سبک نیمه فانتزی دکتر ابراهیم حاتمی پور در شیراز
عکس قبل و بعد جراحی بینی به سبک طبیعی دکتر ابراهیم حاتمی پور در شیراز
عکس قبل و بعد عمل بینی استخوانی به سبک طبیعی دکتر ابراهیم حاتمی پور در شیراز
عکس قبل و بعد عمل بینی به سبک طبیعی مردانه دکتر ابراهیم حاتمی پور در شیراز
عکس قبل و بعد عمل بینی به سبک طبیعی دکتر ابراهیم حاتمی پور جراح بینی در شیراز
سبک جراحی: طبیعی، نیمه فانتزی، فانتزی
تخصص: پلاستیک و ترمیمی
نوع بینی: استخوانی، گوشتی
هزینه عمل: 70000000
شهر: شیراز
نمونه عمل بینی نیمه فانتزی دکتر خسرو خسروی جراح بینی شیراز
نمونه جراحی بینی نیمه فانتزی دکتر خسرو خسروی جراح بینی شیراز
نمونه عمل بینی طبیعی دکتر خسرو خسروی جراح بینی شیراز
نمونه عمل بینی طبیعی مردانه دکتر خسرو خسروی جراح بینی شیراز
نمونه جراحی زیبایی بینی نیمه فانتزی دکتر خسرو خسروی جراح بینی شیراز
نمونه عمل زیبایی بینی نیمه فانتزی دکتر خسرو خسروی جراح بینی شیراز
نمونه عمل بینی نیمه فانتزی دکتر خسرو خسروی جراح بینی در شیراز
نمونه عمل بینی طبیعی دکتر خسرو خسروی جراح بینی در شیراز
نمونه کار عمل بینی نیمه فانتزی دکتر خسرو خسروی جراح بینی شیراز
نمونه عمل بینی نیمه فانتزی دکتر خسرو خسروی در شیراز
سبک جراحی: نیمه فانتزی، فانتزی
تخصص: جراحی عمومی
نوع بینی: گوشتی، ترمیمی
هزینه عمل: 40000000
شهر: شیراز
نمونه عمل بینی طبیعی دکتر سجاد پیشگر
نمونه عمل بینی نیمه فانتزی دکتر سجاد پیشگر
نمونه جراحی بینی طبیعی دکتر سجاد پیشگر
نمونه جراحی زیبایی بینی طبیعی دکتر سجاد پیشگر
نمونه عمل زیبایی بینی طبیعی دکتر سجاد پیشگر
نمونه عمل بینی استخوانی طبیعی دکتر سجاد پیشگر
تصویر قبل و بعد عمل بینی طبیعی دکتر سجاد پیشگر
تصویر قبل و بعد عمل بینی استخوانی نیمه فانتزی دکتر سجاد پیشگر
نمونه عمل بینی نیمه فانتزی دکتر سجاد پیشگر
نمونه جراحی زیبایی بینی نیمه فانتزی دکتر سجاد پیشگر
سبک جراحی: طبیعی، نیمه فانتزی، فانتزی
تخصص: گوش حلق بینی
نوع بینی: استخوانی
هزینه عمل: 44000000
شهر: شیراز

سبک‌های متنوعی برای جراحی بینی فانتزی در شیراز وجود دارد که می‌توانید در ادامه با کلیک روی هرکدام وارد آن‌ها شوید.

دکی‌یاب بیش از 10 سال است به زیباجویان زیادی برای عمل بینی فانتزی کمک کرده است تا به بهترین نتایج برسند.

تجربه واقعی عمل بینی فانتزی در شیراز

در ادامه تجربه چندین زیباجوی دکی‌یاب را ببینید:

نمونه عمل بینی نیمه فانتزی دکتر حسین کرم نژاد در شیراز

تارا جباری

عمل بینی استخوانی در شیراز - دکتر لیلا اسدپور

تارا محمدی

تارا محمدی

عمل بینی گوشتی به سبک طبیعی - دکتر امید زرگرانی

زیبا نامجو

زیبا نامجو

عمل بینی گوشتی به سبک طبیعی - دکتر امید زرگرانی

مریم معتمد

مریم معتمد

عمل بینی گوشتی به سبک طبیعی - دکتر امید زرگرانی

اگر به دنبال اطلاعات بیشتری هستید، پیشنهاد می‌کنم مقالات دکی‌یاب را دنبال کنید.

فرم دریافت مشاوره تخصصی

به دنبال زیباترین نتیجه عمل هستید؟

قبل از هراقدامی، تیم پزشکی ما به صورت اختصاصی با شما آشنا می شوند و بهترین راه حل را ارائه می دهند. در این مسیر مشاورین ما همراهتان خواهند بود.

باید به این نکته هم توجه کنید که گاهی ممکن است بینی شما اصلا مناسب سبک عمل فانتزی نباشد که تشخیص این مورد هم بر عهده پزشک است.

در مجموع پیشنهاد ما به شما این است که برای تشخیص اینکه فرم بینی شما مناسب این نوع عمل هست یا خیر و برای پیدا کردن بهترین جراح بینی فانتزی در شیراز با افراد متخصص و آگاه در این زمینه مشورت کنید. 

به همین دلیل در این مقاله 5 مورد از بهترین جراحان بینی فانتزی شیراز را به شما معرفی کردیم که می‌توانید برای عمل به آن‌ها مراجعه کنید. علاوه بر این شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات کامل تر در مورد هر پزشک و عمل جراحی بینی فانتزی، از طریق دکمه زیر با مشاوران دکی یاب تماس بگیرید تا شما را به طور کامل راهنمایی کنند. 

ارتباط با مشاوران

بهترین جراح بینی فانتزی و عروسکی در شیراز

عمل بینی فانتزی با مجموعه ی دکی یاب
عمل بینی با مجموعه دکی یاب؛ بهترین جراح بینی فانتزی و عروسکی در شیراز

عمل بینی فانتزی یکی از سبک های جراحی است که به دلیل پیچیدگی‌هایی که دارد معمولا همه پزشکان به این سبک جراحی نمی‌کنند. می‌دانید که هر جراح در سبک خاصی مهارت بیشتری دارد. از آنجایی که عمل بینی فانتزی یکی از سخت ترین سبک‌های جراحی بینی است می‌توان گفت برای رسیدن به نتیجه دلخواه از عمل بینی فانتزی بهترین راه این است که به بهترین جراح بینی فانتزی و عروسکی در شیراز مراجعه کنید که در این سبک مهارت بالایی داشته باشد و بتواند بینی شما را به فرم دلخواهتان تبدیل کند. بنابراین در ادامه این مقاله تعدادی از بهترین جراحان بینی فانتزی شیراز را به شما معرفی می‌کنیم. علاوه بر این شما می‌توانید برای آشنایی با سایر پزشکان با کارشناسان دکی یاب تماس بگیرید. همچنین اگر ساکن تهران هستید و یا قصد دارید برای عمل به تهران سفر کنید می‌توانید مقاله بهترین جراح بینی فانتزی و عروسکی در تهران را مطالعه کنید.

دکتر امید زرگرانی بهترین جراح بینی فانتزی عروسکی شیراز

دکتر امید زرگرانی جراح بینی فانتزی در شیراز؛ مجموعه دکی یاب
دکتر امید زرگرانی جراح بینی فانتزی در شیراز؛ مجموعه دکی یاب

یکی از بهترین گزینه‌‌ها برای جراحی بینی فانتزی در شیراز دکتر امید زرگرانی هستند. ایشان متخصص گوش و حلق و بینی می باشند و با کد نظام پزشکی 155758 در شیراز فعالیت می‌کنند. ایشان در طول سال‌های فعالیت خود بیش از سه هزار عمل بینی موفق انجام داده‌اند که در این میان بیشترین تعداد مربوط به عمل بینی فانتزی بوده است. دکتر زرگرانی در حال حاضر یکی از پرطرفدارترین جراحان بینی در شیراز هستند که میزان رضایت بسیار بالایی دارند.

نمونه کار جراحی بینی فانتزی با دکتر امید زرگرانی در شیراز

مشاهده نمونه کارهای دکتر امید زرگرانی این اطمینان را به شما می‌دهد که انتخاب بسیار مناسبی برای عمل بینی فانتزی و عروسکی در شیراز هستند. در این بخش تعدادی از نمونه کارهای ایشان را قرار داده‌ایم:

نمونه عمل بینی فانتزی دکتر امید زرگرانی در شیراز
نمونه عمل بینی فانتزی دکتر امید زرگرانی در شیراز
نمونه عمل بینی فانتزی دکتر امید زرگرانی در شیراز
نمونه عمل بینی فانتزی دکتر امید زرگرانی در شیراز
https://dokiyab.com/reserve

دکتر سولماز قربانی به‌روزترین جراح بینی عروسکی در شیراز

دکتر سولماز قربانی جراح بینی فانتزی در شیراز
دکتر سولماز قربانی جراح بینی فانتزی در شیراز

یکی از جراحان بینی شیراز که منطبق بر به روزترین متدهای دنیا جراحی بینی را انجام می‌دهند، دکتر سولماز قربانی به شماره نظام پزشکی 146490 هستند. دکتر قربانی انواع بینی‌های گوشتی و استخوانی را در سبک‌های نیمه فانتزی و فانتزی جراحی می‌کنند و تخصص بسیار بالایی در سبک فانتزی دارند. ایشان تاکنون نمونه عمل‌های موفق بسیاری داشته‌اند و جزو پزشکانی هستند که بیشترین میزان رضایت را از زیباجویان دریافت کرده‌اند.

نمونه کار دکتر سولماز قربانی به سبک فانتزی در شیراز

با مشاهده نمونه کارهای دکتر سولماز قربانی می‌توانید با سبک کاری ایشان آشنا شده و به میزان مهارت و تخصص ایشان در سبک جراحی فانتزی پی ببرید. در این بخش می‌توانید تعدادی از نمونه کارهای دکتر قربانی را مشاهده کنید.

نمونه جراحی بینی فانتزی دکتر سولماز قربانی
نمونه جراحی بینی فانتزی دکتر سولماز قربانی در شیراز
نمونه عمل بینی فانتزی دکتر سولماز قربانی در شیراز
نمونه عمل بینی فانتزی دکتر سولماز قربانی در شیراز

دکتر شهریار شاهمرادی با تجربه‌ترین جراح بینی فانتزی عروسکی شیراز

دکتر شهریار شاهمرادی جراح بینی فانتزی و عروسکی در شیراز
دکتر شهریار شاهمرادی جراح بینی فانتزی و عروسکی در شیراز

یکی از بهترین جراحان بینی برای عمل بینی فانتزی و عروسکی در شیراز دکتر شهریار شاهمرادی با شماره نظام پزشکی 113684 هستند. دکتر شاهمرادی فارغ التحصیل گوش و حلق و بینی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز هستند. ایشان بیش از 11 سال سابقه جراحی زیبایی داشته و در همه سبک‌ها جراحی بینی انجام می‌دهند، اما می‌توان گفت یکی از بهترین گزینه‌ها برای عمل بینی فانتزی در شیراز هستند که با دقت و مهارت بالا این کار را انجام می‌دهند.  

نمونه کارهای دکتر شهریار شاهمرادی به سبک عروسکی در شیراز

نمونه کارهای دکتر شاهمرادی نشان دهنده میزان تخصص و مهارت ایشان هستند. علاوه بر این شما می‌توانید با سبک کاری دکتر آشنا شوید. در ادامه می‌توانید تعدادی از نمونه کارهای دکتر شهریار شاهمرادی را مشاهده کنید.

نمونه عمل بینی دکتر شهریار شاهمرادی در شیراز
نمونه عمل بینی دکتر شهریار شاهمرادی در شیراز
نمونه جراحی بینی دکتر شهریار شاهمرادی در شیراز
نمونه جراحی بینی دکتر شهریار شاهمرادی در شیراز

دکتر سلمان شاکری جراح بینی فانتزی در شیراز

دکتر سلمان شاکری جراح بینی فانتزی عروسکی شیراز
دکتر سلمان شاکری جراح بینی فانتزی عروسکی شیراز

کسانی که قصد جراحی بینی به سبک فانتزی دارند، می‌توانند با خیال راحت و با اطمینان کامل به دکتر سلمان شاکری مراجعه کنند. دکتر شاکری متخصص و جراح فک و صورت بوده و با شماره نظام پزشکی 110320 در شیراز فعالیت می‌کنند. ایشان همچنین دارای بورد تخصصی جرای پلاستیک بینی و صورت و فلوشیپ ایمپلنتولوژی بوده و عضو آکادمی پزشکان متخصص زیبایی آمریکا هستند.

با توجه به اینکه دکتر شاکری تحصیلات تخصصی و تجربه و مهارت بسیار بالایی دارند، می‌توان گفت یکی از جراحان حاذق و کاربلد هستند که عمل بینی فانتزی و عروسکی در شیراز را به بهترین نحو انجام می‌دهند.

نمونه کارهای دکتر سلمان شاکری به سبک فانتزی در شیراز

با مشاهده نمونه عمل‌های دکتر سلمان شاکری به این نکته پی خواهید برد که ایشان یکی از بهترین گزینه‌ها برای عمل بینی فانتزی و عروسکی در شیراز هستند. در این بخش می‌توانید تعدادی از نمونه کارهای ایشان را مشاهده کنید و سپس با خیال راحت و اطمینان خاطر برای جراحی به ایشان مراجعه کنید.

جراحی زیبایی بینی به سبک فانتزی عروسکی، دکتر سلمان شاکری
جراحی زیبایی بینی به سبک فانتزی عروسکی در شیراز با دکتر سلمان شاکری
نمونه جراحی بیین فانتزی با دکتر سلمان شاکری
نمونه جراحی بیین فانتزی با دکتر سلمان شاکری جراح بینی در شیراز

دکتر حسین کرم نژاد جراح بینی فانتزی عروسکی در شیراز

مجموعه دکی یاب؛ دکتر حسین کرم نژاد دکتر عمل دماغ به سبک فانتزی در شیراز
مجموعه دکی یاب؛ دکتر حسین کرم نژاد دکتر عمل دماغ به سبک فانتزی در شیراز

یکی از بهترین جراحان بینی برای عمل بینی فانتزی و عروسکی در شیراز دکتر حسین کرم نژاد با شماره نظام پزشکی 132465 هستند. ایشان جراح و متخصص گوش و حلق و بینی هستند و در حال حاضر بیش از 8 سال است که در زمینه جراحی زیبایی فعالیت می‌کنند. ایشان تاکنون بیش از 6000 عمل زیبایی بینی انجام داده‌اند که در این میان می‌توان نمونه‌های موفق بسیاری از عمل بینی به سبک فانتزی مشاهده کرد.

نمونه عمل بینی فانتزی به سبک دکتر کرم نژاد در شیراز

در این بخش می‌توانید تعدادی از نمونه کارهای دکتر کرم نژاد را مشاهده کنید. مشاهده این نمونه عمل‌ها شما را با سبک کاری دکتر آشنا می‌کند و این اطمینان را به شما می‌دهد که دکتر کرم نژاد از بهترین جراحان بینی شیراز هستند.

نمونه عمل بینی دکتر حسین کرم نژاد با مشاوره دکی یاب در شیراز
نمونه عمل بینی دکتر حسین کرم نژاد با مشاوره دکی یاب در شیراز
نمونه جراحی بینی دکتر حسین کرم نژاد در شیراز با مشاوره دکی یاب
نمونه جراحی بینی دکتر حسین کرم نژاد در شیراز با مشاوره دکی یاب

در این بخش با تعدادی از بهترین جراحان بینی فانتزی در شیراز آشنا شدید. برای آشنایی با سایر جراحان شیراز می‌توانید مقاله معروفی اصولی بهترین جراح بینی در شیراز را نیز مطالعه کنید. بعد از آشنایی با بهترین جراح بینی فانتزی و عروسکی در شیراز می‌توانید برای دریافت نوبت پزشک مورد نظرتان از طریق دکمه زیر با کارشناسان دکی یاب تماس بگیرید تا اولین نوبت را برای شما رزرو کنند.ارتباط با مشاوران

هزینه جراحی بینی به سبک فانتزی با بهترین جراح بینی فانتزی و عروسکی شیراز

عمل جراحی بینی برای سبک فانتزی از طریق دکی یاب
عمل جراحی بینی با مشاوره دکی یاب؛ بهترین جراح بینی فانتزی و عروسکی در شیراز

هزینه جراحی بینی به عوامل مختلفی بستگی دارد و نمی‌توان مقدار ثابتی برای آن در نظر گرفت. از جمله مهم‌ ترین عوامل تاثیرگذار بر هزینه عمل بینی می‌توان به دستمزد جراح و هزینه کلینیک و بیمارستان اشاره کرد. بر این اساس در این بخش هزینه‌های عمل بینی هر یک از پزشکان معرفی شده را بررسی می‌کنیم. علاوه بر این شما می‌توانید برای اطلاع از هزینه‌های دقیق بهترین جراحان بینی شیراز مقاله هزینه عمل بینی در شیراز را مطالعه کنید.

نام جراح بینی فانتزی در شیرازشروع هزینه از
دکتر امید زرگرانی جراح بینی فانتزی در شیرازاز 44 میلیون تومان به بالا
دکتر سولماز قربانی جراح بینی فانتزی در شیرازاز 36 تا 40 میلیون تومان
دکتر حسین کرم نژاد جراح بینی فانتزی در شیرازاز 45 میلیون تومان به بالا
دکتر شهریار شاهمرادی جراح بینی فانتزی در شیرازاز 58 میلیون تومان به بالا
دکتر سلمان شاکری جراح بینی فانتزی در شیرازاز 60 میلیون تومان به بالا

البته در کنار این موارد باید اشاره کنیم که چنانچه شما از طریق دکی یاب برای عمل جراحی بینی فانتزی یا عروسکی در شیراز اقدام کنید، می‌توانید هزینه عمل را به صورت اقساطی پرداخت کنید که در ادامه بیشتر در این مورد توضیح خواهیم داد.

خدمات دکی یاب برای عمل بینی عروسکی

جراحی بینی فانتزی با مشاوره مجموعه دکی یاب
جراحی بینی فانتزی با مشاوره مجموعه دکی یاب؛ بهترین جراح بینی فانتزی و عروسکی در شیراز

دکی یاب مجموعه‌ای است که سال‌ها در حوزه ارائه خدمات زیبایی و معرفی بهترین جراحان زیبایی و به ویژه عمل بینی فعالیت می‌کند. این مجموعه خدمات متنوعی را برای زیباجویان در نظر گرفته که بسیاری از دغدغه‌های آن‌ها را رفع می‌کنند. به عنوان یکی از مهم ترین خدمات مجموعه می‌توان به مشاوره تخصصی و VIP به صورت آنلاین و حضوری اشاره کرد. به این ترتیب زیباجویان بعد از مشاوره می‌توانند فرم بینی خود را تشخیص داده و با توجه به فرم بینی و سبک دلخواهشان بهترین جراح بینی را پیدا کرده و انتخاب کنند. علاوه بر این مشاوران دکی یاب در اولین فرصت برای زیباجویان نوبت ویزیت و عمل دریافت می‌کنند.

یکی دیگر از خدمات هیجان انگیزی که دکی یاب برای زیباجویان در نظر گرفته امکان پرداخت اقساطی هزینه‌هاست. با این امکان شما دیگر نگران هزینه‌های بالای عمل نخواهید بود؛ چراکه می‌توانید به راحتی و با پرداخت اقساطی بینی خود را عمل کنید.

امکان دیگری که برای زیباجویان دکی یاب وجود دارد امکان سفر رایگان به تهران و شیراز برای عمل با بهترین جراحان این شهرها می‌باشد. دکی یاب هزینه رفت و برگشت شما به این دو شهر را پرداخت کرده و علاوه بر این امکان یک روز اقامت نیم بها در شیراز را برای شما فراهم می‌کند تا با خیال راحت بتوانید به بهترین جراح بینی فانتزی و عروسکی در شیراز مراجعه کنید.

علاوه بر این ارائه تخفیفات متنوع، پک هدیه و پشتیبانی دائم به مدت دو سال نیز جزو خدمات مجموعه است که برای زیباجویان در نظر گرفته شده است. برای آشنایی با سایر خدمات دکی یاب و اطلاع از شرایط بهره مندی از این تخفیفات از طریق دکمه زیر با کارشناسان تماس بگیرید.

ارتباط با دکی یاب

همه چیز در رابطه با با مدل بینی فانتزی و عروسکی

نمونه عمل بینی با مشاوره دکی یاب؛ بهترین جراح بینی فانتزی و عروسکی در شیراز
نمونه عمل بینی با مشاوره دکی یاب؛ بهترین جراح بینی فانتزی و عروسکی در شیراز

عمل بینی به سبک فانتزی اصولا با هدف کوچک کردن بینی انجام می‌شود. این سبک جراحی باعث می‌شود بینی از نیم رخ قوس زیاد و حالت سر بالا داشته باشد و از روبه رو نیز یک بینی باریک و قلمی با نوک سر بالا را مشاهده خواهید کرد. نکته مهمی که متقاضیان مدل بینی فانتزی باید به آن توجه کنند این است که برای اینکه عمل بینی عروسکی نتیجه خوب و رضایتبخشی داشته باشد لازم است که بینی بافت و غضروف محکم و پوست نازکی داشته باشد. برای دریافت اطلاعات کامل تر درمورد این سبک جراحی می‌توانید مقاله سیر تا پیاز عمل بینی فانتزی عروسکی را مطالعه کنید.

این سبک جراحی در بین خانم‌های جوان طرفداران زیادی دارد، اما از آنجایی که به دقت و ظرافت بالایی نیاز دارد لازم است که حتما به یک جراح متخصص و کاربلد در این زمینه مراجعه کنید. 

جراحی بینی فانتزی چه ویژگی‌هایی دارد؟

نمونه جراحی بینی با مشاوره دکی یاب؛ بهترین جراح بینی فانتزی و عروسکی در شیراز
نمونه جراحی بینی با مشاوره دکی یاب؛ بهترین جراح بینی فانتزی و عروسکی در شیراز

احتمالا می‌دانید که بینی فانتزی ویژگی‌های مشخصی از جمله اندازه بسیار کوچک، قوس بسیار شدی، نوک بینی کاملا سر بالا و... دارد. بنابراین می‌توان گفت این سبک جراحی کمی پیچیده است و به مهارت زیادی نیاز دارد. از جمله ویژگی‌های عمل بینی فانتزی و عروسکی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • در جراحی بینی فانتزی برای فرم دادن به نوک بینی یا از ایمپلنت استفاده شده و یا با استفاده از غضروف طبیعی شکل داده می‌شود. این غضروف معمولا از ماده غضروفی گوش یا سپتوم بینی برداشته می‌شود.
 • ایمپلنت‌هایی که برای شکل دهی بینی فانتزی استفاده می‌شوند، زیبایی خاصی متناسب با ویژگی‌های سایر اجزای چهره به بینی می‌بخشند.
 • عمل بینی فانتزی اگر توسط بهترین جراح بینی فانتزی و عروسکی در شیراز انجام شود در نهایت بینی بسیار کوچک، زیبا و بی نقص خواهد بود.
 • به دلیل شباهت این فرم بینی به فرم بینی عروسک باربی این سبک را با نام عمل بینی عروسکی نیز می‌شناسند.

عمل بینی عروسکی مناسب چه افرادی است؟

نمونه جراحی بینی با مشاوره دکی یاب؛ بهترین جراح بینی فانتزی و عروسکی در شیراز
نمونه جراحی بینی با مشاوره دکی یاب؛ بهترین جراح بینی فانتزی و عروسکی در شیراز

همه افراد می‌توانند بینی خود را به سبک فانتزی عمل کنند. درواقع نمی‌توان گفت این سبک جراحی ویژه افراد خاصی است. اما از آنجایی که بینی فانتزی کوچک تر از حد طبیعی است ممکن است به همه صورت‌ها نیاید. بنابراین می‌توان گفت بینی عروسکی بیشتر مناسب چهره‌های کوچک و ظریف است. از طرف دیگر یکی از لازمه‌های عمل بینی فانتزی خوب، داشتن بافت استخوانی و غضروفی محکم و پوست نازک است؛ بنابراین افراد دارای بینی‌های استخوانی گزینه‌های مناسب تری برای عمل بینی عروسکی هستند. پیشنهاد می‌کنیم برای تشخیص استخوانی بودن فرم بینی خود مقاله همه چیز در رابطه با عمل بینی استخوانی را مطالعه کنید. به این ترتیب افرادی که بینی‌های گوشتی دارند هم می‌توانند با صلاحدید پزشک بینی خود را به سبک فانتزی عمل کنند.

به طور کلی باید این نکته را در نظر بگیرید که در صورتی که اجزای صورت شما با مدل عروسکی تناسب نداشته باشد، نتیجه حاصل از عمل رضایت بخش نخواهد بود و ممکن است عدم تناسب فرم و اندازه بینی با سایر اجزای چهره باعث کاهش زیبایی چهره شما شود.

معمولا جراح با توجه به فرم چهره شما مناسب ترین مدل بینی را برای شما انتخاب می کند. درواقع بهترین جراح بینی فانتزی و عروسکی در شیراز با در نظر گرفتن خصوصیات چهره شما تعیین می‌کنند که مدل بینی عروسکی برای شما مناسب است یا خیر. علاوه بر این شما می‌توانید با کارشناسان دکی یاب در این زمینه مشورت کنید تا شما را راهنمایی کنند.

تفاوت عمل بینی فانتزی و نیمه فانتزی

نمونه عمل بینی با مشاوره دکی یاب؛ بهترین جراح بینی فانتزی و عروسکی در شیراز
نمونه عمل بینی با مشاوره دکی یاب؛ بهترین جراح بینی فانتزی و عروسکی در شیراز

عمل بینی فانتزی و نیمه فانتزی تفاوت‌های محسوسی با هم دارند. به طور کلی می‌توان گفت در عمل بینی نیمه فانتزی فرم طبیعی بینی تا حدودی حفظ می‌شود و جراح سعی می‌کند با ایجاد قوسی ملایم و کوچک کردن اندازه بینی متناسب با سایر اجزای صورت، ایرادات بینی را اصلاح کرده و شکل زیبایی به آن بدهد. پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با مدل بینی نیمه فانتزی مقاله همه چیز در رابطه با سبک و مدل جراحی بینی نیمه فانتزی را مطالعه کنید.

این در حالی است که در مدل فانتزی، جراح اندازه بینی را کمی بیش از حد معمول کوچک می‌کند و نوک بینی کمی بالاتر از حد معمول قرار می‌گیرد و قوس نسبتا شدیدی پیدا می‌کند. بنابراین، در مقایسه‌ای دقیق تر و جزئی تر بین فرم بینی فانتزی و نیمه فانتزی می‏‌توان گفت که در مدل فانتزی زوایای تغییر یافته شدیدتر هستند. همین امر باعث می‌شود قوس روی تیغه بینی شدید‎تر شده و نوک بینی بالاتر قرار بگیرد. در حالی‎ که در مدل نیمه فانتزی این تغییرات به شکل طبیعی تری ایجاد می‌شوند. با این تفاسیر اگر جراح شما تخصص و مهارت کافی را نداشته باشد، نمی‌تواند تمایزی بین این دو فرم بینی قائل شود و ممکن است در برخی موارد با افراط بیش از حد برای شما ایجاد مشکل کند.

عمل بینی فانتزی دخترانه

نمونه جرای بینی با مشاوره دکی یاب؛ بهترین جراح بینی فانتزی و عروسکی در شیراز
نمونه جرای بینی با مشاوره دکی یاب؛ بهترین جراح بینی فانتزی و عروسکی در شیراز

سبک فانتزی بیشتر مورد توجه خانم‌های جوان قرار دارد. باید بدانید که این سبک عمل به همه چهره ها نمی‌آید و ممکن است تعادل و زیبایی چهره شما را کاهش دهد. معمولا از سبک فانتزی با نام سبک عمل بینی دخترانه هم یاد می‌کنند. این سبک جراحی اگر متناسب با چهره افراد و توسط بهترین جراح بینی فانتزی و عروسکی در شیراز انجام شود، نتیجه بسیار خوبی به دنبال خواهد داشت.

عمل بینی فانتزی مردانه

نمونه عمل بینی با مشاوره دکی یاب؛ بهترین جراح بینی فانتزی و عروسکی در شیراز
نمونه عمل بینی با مشاوره دکی یاب؛ بهترین جراح بینی فانتزی و عروسکی در شیراز

در دنیای امروز تقریبا هیچ چیز غیر ممکن نیست و برخی آقایان نیز اصرار دارند که بینی خود را به سبک فانتزی عمل کنند. البته این موضوع به ندرت اتفاق می‌افتد، اما با این حال قابل انکار نیست. اگر از جنبه ساختاری به این قضیه نگاه کنیم ساختار بینی آقایان به دلیل وجود استخوان و غضروف‌های محکم می‌توانند گزینه‌های خوبی برای عمل بینی فانتزی باشند، اما از طرفی پوست ضخیم بینی آن‌ها کمی کار را سخت می‌کند.

اما اگر از منظر زیبایی شناسانه به این موضوع نگاه کنیم، انجام عمل بینی فانتزی برای آقایان با معیارهای زیبایی معمول مغایرت دارد. چراکه این فرم بینی معمولا تناسبی با سایر اجزای صورت آقایان ندارد، مگر در موارد معدودی که سایر اجزای چهره نیز ظریف و کوچک باشند.

به طور معمول آقایان هنگام مراجعه به جراح تاکید و اصرار دارند که فرم بینی آن‌ها طبیعی بوده و حالت مردانه چهره از بین نرود. این در حالی است که مدل بینی فانتزی نمی‌تواند این توقع آقایان را برطرف کند؛ بنابراین عمل بینی فانتزی برای مردان ایده جالبی نیست.

عمل بینی فانتزی گوشتی

نمونه عمل بینی با مشاوره دکی یاب؛ بهترین جراح بینی فانتزی و عروسکی در شیراز
نمونه عمل بینی با مشاوره دکی یاب؛ بهترین جراح بینی فانتزی و عروسکی در شیراز

بارها در این مطلب ذکر کردیم که معمولا افراد با بینی های گوشتی کاندیداهای مناسبی برای جراحی بینی عروسکی نیستند. درواقع همان طور که گفتیم اگر فرم بینی تان گوشتی است تنها با مشورت و صلاحدید پزشک می توانید این سبک را برای خود انتخاب کنید. معمولا بهترین جراح بینی فانتزی و عروسکی در شیراز عمل فانتزی و عروسکی را برای بینی های گوشتی انجام نمی دهند. شما می توانید برای اطلاع از اینکه فرم بینی تان برای عمل بینی فانتزی مناسب است یا خیر از طریق دکمه زیر با کارشناسان دکی یاب تماس بگیرید.

تماس با کارشناسان

قبل از عمل بینی به سبک فانتزی چه اقداماتی لازم است؟

نمونه جراحی بینی با مشاوره دکی یاب؛ بهترین جراح بینی فانتزی و عروسکی در شیراز
نمونه جراحی بینی با مشاوره دکی یاب؛ بهترین جراح بینی فانتزی و عروسکی در شیراز

رعایت یک سری نکات قبل و بعد از عمل بینی تاثیر به سزایی در نتیجه عمل خواهند داشت. بنابراین بهتر است قبل از انجام عمل از این نکات آگاه باشید. به خصوص اگر قصد دارید بینی خود را به سبک فانتزی عمل کنید؛ چراکه این سبک عمل از سخت ترین سبک‌های جراحی بینی است و درصورتی که نکات لازم را رعایت نکنید ممکن است به فرم بینی دلخواه خود نرسید. بنابراین متقاضی عمل زیبایی بینی فانتزی باید قبل از عمل بینی مراقبت‌های زیر را رعایت کند:

 • قبل از عمل بینی فانتزی و عروسکی در شیراز خواسته‌ها و انتظارات خود از جراحی را برای دکتر شرح دهید.
 • سعی کنید انتظارات واقع بینانه ای داشته باشید تا بعد از دیدن نتیجه عمل دچار مشکل نشوید.
 • آزمایش های قبل از عمل را حتما انجام دهید.
 • مصرف آسپرین و داروهایی مانند بروفن را حداقل به مدت 2 هفته قبل از عمل بینی فانتزی و عروسکی در شیراز قطع کنید؛ چراکه مصرف این نوع داروها ممکن است منجر به اختلال در گردش خون و افزایش ریسک خونریزی شود.
 • از مصرف سیگار و مواد مخدر نیکوتین دار از 2 هفته قبل از عمل به طور کامل خودداری کنید.
 • حداقل دو هفته قبل از عمل از مصرف نوشیدنی‌های الکلی خودداری کنید.
 • اگر داروی خاصی استفاده می‌کنید حتما قبل از عمل این مسئله را با جراح در میان بگذارید.
 • اگر بیماری خاصی دارید حتما در این مورد با پزشکتان صحبت کنید.
 • حداقل هشت ساعت قبل از عمل از خوردن و آشامیدن هرگونه مواد غذایی خودداری کنید.
 • در روز عمل حتما ناشتا باشید.
 • خانم‌ها در روز عمل حتما باید بدون آرایش باشند.
 • استفاده از وسایل فلزی و هرگونه زیورآلات در روز عمل بینی برای بیماران ممنوع است.
 • ترجیحا لباس های آزاد و بدون دکمه بپوشد تا بعد از عمل برای پوشیدن لباس دچار مشکل نشوید.
 • در روز عمل جواب آزمایشات انجام شده و سایر مدارک پزشکی لازم را با خود همراه داشته باشید.
 • متقاضی جراحی زیبایی بینی باید حداقل نیم ساعت قبل از عمل در محل جراحی حضور داشته باشد.

عوارض عمل بینی فانتزی و عروسکی

نمونه عمل بینی با مشاوره دکی یاب؛ عمل بینی فانتزی و عروسکی در شیراز
نمونه عمل بینی با مشاوره دکی یاب؛ عمل بینی فانتزی و عروسکی در شیراز

عمل بینی هم مانند هر عمل دیگری ممکن است عوارضی داشته باشد، بنابراین با مشاهده برخی عوارض معمول نباید دچار ترس و نگرانی شوید. اما باید این نکته را در نظر بگیرید که کاربرد اصلی بینی تنفس است و اگر اصرار بیش از حد به کوچک کردن و تغییر فرم بینی داشته باشید ممکن است با مشکلات تنفسی مواجه شوید. بنابراین می‌توان گفت مهم ترین و خطرناک ترین عارضه بعد از عمل بینی فانتزی و عروسکی در شیراز که ممکن است در صورت انتخاب پزشک ناوارد برای شما به وجود بیاید مشکل تنفسی است. در ادامه به برخی از رایج ترین عوارض بعد از عمل بینی فانتزی اشاره می‌کنیم:

 • درد و خونریزی
 • کبودی و تورم
 • تیرگی زیر چشم
 • عفونت
 • حساسیت به داروی بیهوشی
 • کاهش حس بویایی
 • بی حسی داخل و اطراف پوست بینی
 • باقی ماندن جای زخم و بخیه

دوران نقاهت و مراقبت‌های پس از جراحی بینی فانتزی و عروسکی

نمونه عمل جراحی بینی با مشاوره دکی یاب
نمونه عمل جراحی بینی با مشاوره دکی یاب؛ بهترین جراح بینی عروسکی و فانتزی در شیراز

مهم ترین عامل موفقیت عمل بینی بعد از انتخاب پزشک مناسب رعایت موارد مراقبتی بعد از عمل است. اگر مراقبت‌های بعد از عمل به درستی رعایت شوند هم نتیجه بهتری خواهید گرفت و هم روند بهبودی شما سریع تر اتفاق می‌افتد. به همین دلیل در ادامه مهم ترین نکات مراقبت بعد از عمل بینی فانتزی و عروسکی در شیراز را برایتان آورده‌ایم:

 • مصرف منظم داروهایی که جراح بینی تجویز کرده است.
 • از خوردن غذاهای سفت بپرهیزید.
 • رژیم صحیح غذایی را رعایت کنید و برنامه غذایی تان را با خوردن مایعات و غذاهای آبکی آغاز کنید.
 • مراقبت از پانسمان بینی، سعی کنید پانسامن به هیچ وجه خیس نشود چراکه ممکن است باعث ایجاد عفونت شود.
 • هنگام استراحت و خواب دو بالشت زیر سرتان بگذارید.
 • از فین کردن تا حداقل دوماه بعد از عمل خودداری کنید.
 • حداقل دو هفته بعد از عمل از مصرف دخانیات و نوشیدنی‌های الکلی خودداری کنید.

ورم و کبودی بعد از عمل بینی فانتزی

نمونه جراحی بینی با مشاوره دکی یاب؛ عمل بینی فانتزی و عروسکی در شیراز
نمونه جراحی بینی با مشاوره دکی یاب؛ بهترین جراح بینی فانتزی و عروسکی در شیراز

در قسمت‌های قبلی گفته شد که تورم و کبودی از عوارض رایج بعد از عمل هستند که با مراقبت درست و اصولی در مدت زمان کوتاهی برطرف می‌شوند. از جمله مراقبت‌هایی که می‌تواند بروز این عوارض را کاهش داده و روند بهبودی را تسریع بخشند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • قرار دادن کمپرس یخ در روزهای اول بعد از عمل
 • قراردادن سر بالاتر از بدن در هنگام خواب و استراحت
 • کاهش مصرف میزان نمک و ادویه جات بعد از عمل
 • نوشیدن آب به میزان کافی
 • استراحت کافی و خودداری از انجام فعالیت های پر فشار
 • عوض کردن چسب بینی مطابق با آموزش های پزشک
 • عدم مصرف مشروبات الکلی و استعمال دخانیات تا حداقل دو هفته بعد از عمل
 • انجام پیاده روی سبک

در آخر

در این مقاله سعی کردیم اطلاعات لازم درمورد عمل بینی فانتزی را در اختیار شما قرار دهیم. علاوه بر این تعدادی از بهترین جراحان بینی فانتزی و عروسکی در شیراز را نیز به همراه نمونه کارهایشان به شما معرفی کردیم. به این ترتیب بعد از خواندن این مطلب می‌توانید با آگاهی بیشتری جراح خود را انتخاب کنید. علاوه بر این مجموعه دکی یاب در تمام مراحل مشاوره قبل از عمل و انتخاب جراح مناسب و دریافت نوبت ویزیت و عمل و حتی مراقبت‌های بعد از عمل در کنار شما خواهد بود. شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات دقیق تر و استفاده از خدمات دکی یاب از طریق دکمه زیر اقدام کنید.