دکتر شهریار شاهمرادی

دکتر شهریار شاهمرادی

  • تخصص: گوش حلق بینی
  • سبک جراحی: طبیعی، نیمه فانتزی، فانتزی
  • هزینه عمل: 58000000
  • نوع بینی: گوشتی
  • بهره‌مندی از خدمات دکی‌یاب: مشمول می‌شوند
  • شهر: شیراز
رزرو فوری و رایگان نوبت
از دکتر شهریار شاهمرادی

نمونه کارهای دکتر شهریار شاهمرادی