دکتر غلامرضا معین

دکتر غلامرضا معین

  • تخصص: پلاستیک و ترمیمی
  • سبک جراحی: طبیعی، نیمه فانتزی، فانتزی
  • هزینه عمل: 40000000
  • نوع بینی: گوشتی، ترمیمی
  • بهره‌مندی از خدمات دکی‌یاب: مشمول می‌شوند
  • شهر: شیراز
رزرو فوری و رایگان نوبت
از دکتر غلامرضا معین

نمونه کارهای دکتر غلامرضا معین

مشاهده سایر تیم پزشکی دکی یاب

سبک جراحی: نیمه فانتزی، فانتزی
تخصص: گوش حلق بینی
نوع بینی: استخوانی
هزینه عمل: 49000000
شهر: شیراز
نمونه جراحی بینی دکتر اسدپور با مشاوره دکی یاب
جراحی بینی توسط دکتر لیلا اسدپور در شیراز؛ مجموعه دکی یاب
عمل بینی در شیراز؛ دکتر لیلا اسدپور
نمونه جراحی بینی در شیراز؛ دکتر لیلا اسدپور
عمل بینی در شیراز؛ دکتر لیلا اسدپور جراح بینی
دکتر اسدپور جراح بینی در شیراز
جراحی بینی در شیراز توسط دکتر لیلا اسدپور
نمونه عمل بینی دکتر لیلا اسدپور جراح بینی در شیراز
سبک جراحی: طبیعی، نیمه فانتزی
تخصص: گوش حلق بینی
نوع بینی: استخوانی، گوشتی
هزینه عمل: 35000000
شهر: شیراز
سبک جراحی: طبیعی
تخصص: گوش حلق بینی
نوع بینی: استخوانی
هزینه عمل: 55000000
شهر: شیراز
سبک جراحی: طبیعی، نیمه فانتزی، فانتزی
تخصص: گوش حلق بینی
نوع بینی: استخوانی، گوشتی
هزینه عمل: 40000000
شهر: شیراز
سبک جراحی: طبیعی
تخصص: گوش حلق بینی
نوع بینی: استخوانی، گوشتی
هزینه عمل: 40000000
شهر: شیراز
سبک جراحی: طبیعی
تخصص: گوش حلق بینی
نوع بینی: استخوانی
هزینه عمل: 70000000
شهر: شیراز