دکتر سولماز قربانی

دکتر سولماز قربانی

  • تخصص: گوش حلق بینی
  • سبک جراحی: نیمه فانتزی
  • هزینه عمل: 39000000
  • نوع بینی: استخوانی، گوشتی
  • بهره‌مندی از خدمات دکی‌یاب: مشمول می‌شوند
  • شهر: شیراز
رزرو فوری و رایگان نوبت
از دکتر سولماز قربانی

نمونه کارهای دکتر سولماز قربانی