دکتر آرش سبحان منش

دکتر آرش سبحان منش

  • تخصص: گوش حلق بینی
  • سبک جراحی: نیمه فانتزی، فانتزی
  • هزینه عمل: 50000000
  • نوع بینی: استخوانی، گوشتی
  • بهره‌مندی از خدمات دکی‌یاب: مشمول می‌شوند
  • شهر: شیراز
رزرو فوری و رایگان نوبت
از دکتر آرش سبحان منش

نمونه کارهای دکتر آرش سبحان منش