دکتر حمیدرضا کاظمی

دکتر حمیدرضا کاظمی

  • تخصص: فک و صورت
  • سبک جراحی: طبیعی، نیمه فانتزی
  • هزینه عمل: 35000000
  • نوع بینی: استخوانی، گوشتی
  • بهره‌مندی از خدمات دکی‌یاب: مشمول می‌شوند
  • شهر: شیراز
رزرو فوری و رایگان نوبت
از دکتر حمیدرضا کاظمی

نمونه کارهای دکتر حمیدرضا کاظمی