دکتر مسیح طالع

دکتر مسیح طالع

  • تخصص: گوش حلق بینی
  • سبک جراحی: طبیعی
  • هزینه عمل: 55000000
  • نوع بینی: استخوانی
  • بهره‌مندی از خدمات دکی‌یاب: مشمول می‌شوند
  • شهر: شیراز
رزرو فوری و رایگان نوبت
از دکتر مسیح طالع

نمونه کارهای دکتر مسیح طالع