دکتر حامد پوستچی

دکتر حامد پوستچی

  • تخصص: گوش حلق بینی
  • سبک جراحی: طبیعی، نیمه فانتزی
  • هزینه عمل: 85000000
  • نوع بینی: استخوانی
  • بهره‌مندی از خدمات دکی‌یاب: مشمول نیستند
  • شهر: شیراز
رزرو فوری و رایگان نوبت
از دکتر حامد پوستچی

نمونه کارهای دکتر حامد پوستچی