دکتر بهروز گندمی

دکتر بهروز گندمی

  • تخصص: گوش حلق بینی
  • سبک جراحی: طبیعی
  • هزینه عمل: 40000000
  • نوع بینی: استخوانی، گوشتی
  • بهره‌مندی از خدمات دکی‌یاب: مشمول می‌شوند
  • شهر: شیراز
رزرو فوری و رایگان نوبت
از دکتر بهروز گندمی

نمونه کارهای دکتر بهروز گندمی