دکتر علیرضا مصباحی

دکتر علیرضا مصباحی

  • تخصص: گوش حلق بینی
  • سبک جراحی: طبیعی
  • هزینه عمل: 70000000
  • نوع بینی: استخوانی
  • بهره‌مندی از خدمات دکی‌یاب: مشمول نیستند
  • شهر: شیراز
رزرو فوری و رایگان نوبت
از دکتر علیرضا مصباحی

نمونه کارهای دکتر علیرضا مصباحی